Maruf

Maruf

Maruf

Queer moslims, en andere queer gelovigen, bevinden zich vaak op het kruispunt van hun verschillende identiteiten. Ze hebben hierin te maken met uitdagingen om hoe ze zich identificeren. Op individueel niveau of structurele wijze. Enerzijds worden ze afgewezen vanwege hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit, expressie of geslachtskenmerken. Anderzijds worden ze uitgesloten vanwege hun etnische afkomst, ras, religie of geloofsovertuiging.

Maruf ondersteunt en versterkt de positie van queer moslims in Nederland. Ook spreken zij over homoseksualiteit in het Christendom, Jodendom en andere geloven.

Onderscheidingen