Lesbisch Archief Nijmegen

Lesbisch Archief Nijmegen

Lesbisch Archief Nijmegen

VROUWEN_ EN POTTENBEWEGING
Lesbisch Archief Nijmegen (LAN)is het enige zelfstandige lesbisch archief in Nederland en bestaat 32 jaar. LAN beheert honderden (Nijmeegse) affiches, prentbriefkaarten, buttons en foto’s van en over de Nijmeegse vrouwen- en pottenbeweging. Ruim 4000 Nederlandse en buitenlandse boeken (romans, biografieën, poëzie, theorie, kunst) staan in de boekenkast. De LAN-collectie bevat knipselmappen, tijdschriften, zo’n 1000 video- en audio-opnames. Daarnaast beheert LAN nalatenschappen van dames uit het Nijmeegse vrouwencircuit en archieven van vrouweninitiatieven als Basta En Route,de Vrouwenfietswerkplaatsen de Nijmeegse Vereniging ter Bevordering van Vrouwencultuur De Feeks. De LAN-collectie blijft groeien door bijdragen van Vriendinnen van het LANen bezoekers van deze site.

LHBT_GESCHIEDENIS
LAN wil het (Nijmeegs) lesbisch erfgoed niet alleen behouden en beheren. We vinden het belangrijk de lhbt-geschiedenis zo breed mogelijk toegankelijk te maken. Er zijn al projecten gestart voor digitalisering van de grote affiche-collectie, van alle jaargangen COC-ledenblad PINK, van de steeds groeiende LAN foto-collectieen van het Nijmeegs vrouwenblad Vrouwentongen.

Het project rozegeschiedenis-nijmegen.nl[RGN] is een vervolg op Tuffen Kazen Klemen, de roze geschiedenis van Nijmegen van nul tot nuin het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis begin 2013. De start van RGN is mede mogelijk gemaakt door gemeente Nijmegen en het Nijmeegse SchoolsOUT. We werken voor dit project samen met stichting QUEST.

WEBSITE