Bibliotheek Gelderland Zuid

Bibliotheek Gelderland Zuid

Bibliotheek Gelderland Zuid

DOEL
Doelstelling van de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid is het verwezenlijken en in standhouden van een goede bibliotheekvoorziening in de gemeenten in en om Nijmegen, ten dienste van alle inwoners, ongeacht hun levens- en wereldbeschouwing.

MISSIE
We prikkelen mensen om zich te ontplooien. We bieden iedereen de gelegenheid om kennis op te doen, – te delen, anderen te ontmoeten en geïnspireerd te raken. Zo leveren we naast leesplezier een essentiële bijdrage aan de (kennis) samenleving en persoonlijke ontwikkeling.

VISIE
Samen de wereld leren begrijpen. We willen mensen verrijken met verhalen, kennis en vaardigheden. Zodat zij vorm kunnen geven aan hun persoonlijke ontwikkeling en een actieve rol kunnen spelen in de maatschappij.

STRATEGIE
Dit alles bereiken we door verhalen te delen en kennis te ont­ wikkelen. Op een laagdrempelige manier creëren we samen met onze partners, vrijwilligers en bezoekers een cultuur van een leven lang lezen en leren.

WEBSITE